HISTORIA


“2§ Yhdistyksen tarkoituksena on kuvataiteen tunnetuksi tekeminen sekä jäsentensä taiteellisen työn ja ammatillisen arvostuksen edistäminen ja ylläpitäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestää yhdistys taidenäyttelyjä, esitelmä- ja valistustilaisuuksia, juhlia ja kursseja, toimittaa julkaisuja sekä hankkii pääasiassa kotimaisilta ja erityisesti pohjalaisilta taiteilijoilta taideteoksia.

3§ Yhdistyksen jäsenet valitsee johtokunta. Jäsenkriteereinä pidetään valtakunnallista näyttelytoimintaa ja taidekoulutusta tai muita vastaavia ansioita.”

Seinäjoella, 5.5.1960 (Seinäjoen Taiteilijaseuran Säännöt)

Seinäjoen Taiteilijaseura on perustettu 1960. Ensimmäinen seuran puheenjohtaja oli Oiva Polari, sen jälkeen puheenjohtajina ovat toimineet Seppo Tanninen, Tiina Laasonen, Seppo Kari, Heikki Mäki-Tuuri ja Minna Bengs-Shrestha.

Seuran toiminta on keskittynyt näyttelyiden järjestämiseen niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Myös erilaiset kuvataiteen asiantuntijatehtävät ovat kuuluneet seuran jäsenten toimenkuvaan. Seuran taidekokoelma on kasvanut vähitellen yli 70 teoksen ja se löysi 2000-luvulle tultaessa vihdoinkin sijoituspaikan Seinäjoen taidehallin yhteydestä.

Nykyään seuran toiminta keskittyy näyttelyiden järjestämiseen, järjestötoimintaan, taidekokoelman hoitoon ja taidelainaamon ylläpitoon.

Jäseniä seurassa on nyt 37.

STS, logo