Seppo Kari

Seppo Kari

Tämän hetken työskentelyyni on vaikutteita antanut eniten muun muassa Italian taide renessanssiaikakausineen. Kuvaan mennyttä aikaa nykyaikaan rinnastaen ja näin peilaamalla etsin samankaltaisuuksia ihmisten persoonista ja ajattelusta.

Maalaan lähtökohtaisesti yöllisiä hetkiä. Yö ei kuitenkaan ole synkkä, vaan se erityinen maailma, jota ei voi nähdä päivänvalossa. Näin surrealistinen kerrontatapani muodostaa ytimen, jonka ympärille muu aineisto nivoutuu ja rakentuu.

Olen osallistunut näyttelyihin kotimaassa ja ulkomailla 1970-luvulta alkaen. Viime vuosina näyttelytoimintani on keskittynyt enemmän kansainvälisiin näyttelyihin Euroopan maissa sekä myös USA:ssa, Etelä-Amerikassa ja Japanissa.

seppokari.fi

artkari@netikka.fi

kari_seppo.jpg