Käynnissä olevat hankkeet

Taiteilijaresidenssi kansainvälisen kulttuurin kehittäjänä Etelä-Pohjanmaalla


Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto on myöntänyt Seinäjoen Taiteilijaseura ry:lle rahoituksen Piirin alueella toteutettavaan kehittämishankkeeseen Taiteilijaresidenssi kansainvälisen kulttuurin kehittäjänä Etelä-Pohjanmaalla. Kaksivuotinen hanke on suuruudeltaan 80 000€.

Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa sekä Leader Liiverin paikallisen strategian kehittämisen painopisteitä Rakas kotiseutu ja vireämmät yhteisöt, teemoilla Kulttuuri ja kansainvälisyys sekä Yhteistyö ja verkostot.

Taiteilijaresidenssit mahdollistavat määräaikaiseen työskentelyn ja asumisen eri alojen taiteilijoille ja muille taidemaailman toimijoille tarjoten resursseja työskentelyyn, rohkaisten vuorovaikutukseen ja aktivoiden taide-elämää residenssipaikkakunnalla. Jaksot voivat olla eri mittaisia viikosta vuoteen.

Tavoitteena on saada kansainvälisen taiteilijayhteisön osaaminen ja luovuus luomaan edellytyksiä alueen kehittymiselle. Kansainvälisellä yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella on alueellisesti paljon annettavaa. Hankkeen aikana on tarkoitus pilotoida residenssin hakuprosessi ja siihen liittyviä käytänteitä. Toimintaa ideoidaan ja suunnitellaan osallistavasti luoden pohjaa residenssin ohjelmalle: Hankkeessa tutkitaan, miten residenssitaiteilijat voivat toteuttaa esimerkiksi osallistavia näyttelyjä, esityksiä ja yhteisötaidetapahtumia. Toimintaa pyritään tuomaan myös lähemmäksi kaupunkilaisia.

Hanke edesauttaa kansainvälisten taiteilijoiden näkymistä ja läsnäolon vaikutusta Etelä-Pohjanmaan asukkaille. Vaikka suunniteltuna residenssipaikkana on Piirin alue kaupungin ja maaseudun rajalla, tutkitaan taiteilijoiden mahdollisuuksia jalkautua myös laajemmin maaseudulle ja löytää kontakteja eri alojen toimijoiden kanssa.

Seinäjoen Taiteilijaseura pyrkii alueellisena toimijana löytämään uusia ammatillisia verkostoja taiteilijoille. Hankkeella selvitetään kuinka synnyttää yleisöä palvelevaa kansainvälistä verkostoa paikallisten ja residenssitaitelijoiden välille.


Lippu_ja_lause_pieni.jpg